Saur Neptun Gdańsk S.A.

Nazwa spółki Logo
Saur Neptun Gdańsk S.A.  
Adres spółki Lokalizacja

ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk
tel. 58 301-30-91
fax 58 301-45-13
http://www.sng.com.pl
e-mail: info@sng.com.pl

 
Udziałowcy / akcjonariusze Wartość udziałów / akcji % udziałów

kapitał zakładowy 7.755.100,00 zł

Gmina Miasta Gdańska
Saur International

 

3.800.000 zł
3.955.100 zł

 

49%
51%

Zarząd

Prezes:
Magdalena Markiewicz
Wiceprezes:
Jacek Kieloch

 

Metryczka publikacji