Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Samodzielne stanowiska ds. budżetu

Realizowane zadania:

  • przygotowywanie projektu budżetu Biura i sprawozdań z jego wykonania
  • aktualizacja planu wykonania wydatków budżetowych oraz nadzór nad wykonaniem budżetu Biura w zakresie wydatków
  • prowadzenie planu zamówień publicznych i rejestrów wynikających z zadań Biura
  • przygotowywanie dokumentacji finansowej stanowiącej podstawę wypłat diet radnym dzielnic
  • obsługa finansowa projektów i inicjatyw rad dzielnic realizowanych przez Biuro

 

Metryczka publikacji