Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Sądy polubowne przy Inspekcji Handlowej

Stałe sądy polubowne, działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, mogą rozstrzygać spory pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami, związane z zakupionym towarem (np. obuwiem, sprzętem RTV/AGD) lub usługą (np. remontowo - budowlaną).

Jurysdykcji tych sądów nie podlegają przedsiębiorcy świadczący usługi bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, naukowo– badawcze, edukacyjne oraz pośrednicy finansowi i producenci paliw.

Postępowanie nie wiąże się z opłatami, należy jednak liczyć się z ewentualną koniecznością poniesienia kosztów opinii rzeczoznawcy, związanych z jej wydaniem.

Wniosek o rozstrzygnięcie sporu może złożyć w sądzie zarówno konsument, jak i przedsiębiorca, a postępowanie opiera się na dobrowolności, tzn. że strona pozwana musi wyrazić zgodę na to postępowanie.

Formularze wniosków dostępne są w sekretariatach sądów polubownych, a także na stronach internetowych inspektoratów Inspekcji Handlowej – w przypadku Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku jest to strona: https://ihgd.pl/

Wyrok lub ugoda zawarta przed sądem polubownym mają moc równą wyrokowi lub ugodzie zawartej przed sądem powszechnym.

Metryczka publikacji