Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Rejestr zwierząt podlegających ochronie na podstawie przepisów Unii Europejskiej

Rejestr zwierząt podlegających ochronie na podstawie przepisów Unii Europejskiej jest prowadzony przez Referat Bioróżnorodności w Wydziale Środowiska.

Podstawa prawna:

  • Art. 64 ust. 3 i 8 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Sposób udostępniania:
Rejestr zwierząt podlegających ochronie na podstawie przepisów Unii Europejskiej nie jest jawny.

Metryczka publikacji