Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Rejestr uchwał Rady Miasta Gdańska

Rejestr jest prowadzony przez Biuro Rady Miasta Gdańska

Podstawa prawna:

  • Art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1461)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67)

Sposób udostępniania:

Rejestr uchwał Rady Miasta Gdańska jest jawny z wyłączeniem danych osobowych oraz dostępny w Biurze Rady Miasta Gdańska:
ul. Wały Jagiellońskie 1 (Nowy Ratusz)
80-853 Gdańsk
wysoki parter, pokój 119

Uchwały Miasta Gdańska są publikowane na stronie internetowej Bazy Aktów Własnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Metryczka publikacji