Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Rejestr terenów występowania i zagrożenia ruchami masowymi ziemi

Rejestr terenów występowania i zagrożenia ruchami masowymi ziemi jest prowadzony przez Zespół ds. geologii w Wydziale Środowiska.

Podstawa prawna:

  • Art. 110a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973)
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz.U. 2020 poz. 2270)

Sposób udostępniania:
Rejestr terenów występowania i zagrożenia ruchami masowymi ziemi jest jawny.

Metryczka publikacji