Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Rejestr spraw dotyczących wycinki i pielęgnacji zieleni

Rejestr spraw dotyczących wycinki i pielęgnacji zieleni jest prowadzony przez Referat Przyrody i Rolnictwa w Wydziale Środowiska.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z późn. zm.

Sposób udostępniania:
Tryb i warunki określają przepisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Metryczka publikacji