Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Rejestr dowodów osobistych

Rejestr Dowodów Osobistych jest rejestrem centralnym prowadzonym w systemie teleinformatycznym.

Podstawa prawna:

  • Art. 55 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz 671)

Sposób udostępniania:
Zasady udostępniania danych z Rejestru dowodów osobistych reguluje rozdział 8 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz 671)

Metryczka publikacji