Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych

Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych jest prowadzony przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Podstawa prawna:

  • Art. 20h. 1. Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j z 2021 r., poz. 2070, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz. U. z 2019 r. poz.2467)

Sposób udostępniania:
Dane zawarte w Rejestrze danych kontaktowych osób fizycznych udostępniane są podmiotom publicznym wyszczególnionym w art. 2 ust. 1 pkt. 1, 2, 4-8 Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Metryczka publikacji