Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Rejestr cen nieruchomości

Rejestr cen nieruchomości jest prowadzony przez Referat Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Geodezji.

Podstawa prawna:

  • Art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Sposób udostępniania:
Rejestr cen nieruchomości jest jawny i udostępniany na wniosek za pomocą Portalu Interesanta.

Metryczka publikacji