Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat ds. Komunikacji i Edukacji w zakresie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Kierownik: Anna Schroeder
ul. Kartuska 5
III piętro, pokój nr 315
tel.: (+48 58) 323 70 43
e-mail: anna.schroeder@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

  • inicjowanie i wdrażanie programów edukacyjnych, komunikacyjnych i promocyjnych mających na celu podnoszenie świadomości oraz kompetencji społecznych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym minimalizacji ich wytwarzania i wspierających zrównoważony rozwój,
  • inicjowanie i wdrażanie prorozwojowych narzędzi, głównie internetowych, ułatwiających korzystanie z usług Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz odpowiedzialnego postępowania z odpadami i ograniczanie ich wytwarzania (tzw. less / zero waste),
  • prowadzenie działań edukacyjnych i komunikacyjnych dotyczących funkcjonowania systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, w szczególności w zakresie świadczonych usług komunalnych oraz zmian (lokalnych i krajowych) wprowadzanych w gospodarce odpadami komunalnymi,
  • podejmowanie działań wspierających na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego i zrównoważonego rozwoju (w zakresie gospodarki odpadami), przede wszystkim edukacyjnych oraz stymulujących pożądane postawy społeczne (np. ograniczenie produkcji odpadów, redukcja skali marnowania żywności, ekonomia współdzielenia, świadome konsumowanie dóbr),
  • przygotowywanie i realizacja badań opinii publicznej służących rozwojowi systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi,
  • zarządzanie portalem „Czyste Miasto Gdańsk”,
  • monitorowanie planowanych oraz wykonywanych działań dotyczących edukacji i promocji realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta, obejmujące tematykę gospodarki odpadami komunalnymi, pod względem ich zgodności ze strategicznymi założeniami polityki komunalnej Miasta.
Metryczka publikacji