Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Zasobu Geodezyjnego

p.o. Kierownika: Agnieszka Zamel
ul. Lastadia 2
pokój nr 1.09
tel.: +48 58 323 70 47
e-mail: wg@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

  • prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • zakładanie osnów szczegółowych
  • zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej
  • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
  • udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego na zlecenie osób prawnych i fizycznych oraz wykonawcom robót geodezyjnych i kartograficznych
  • przyjmowanie i kontrola dokumentacji geodezyjnej powstałej w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych
  • wyłączanie z zasobu materiałów, które utraciły swoją ważność
  • zakładanie i prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu
  • prowadzenie baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.
Metryczka publikacji