Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Zarządzania Kryzysowego

Kierownik: Krzysztof Domagalski
ul. Wyspiańskiego 9A
pokój nr 115
tel.: +48 58 778 60 37
fax: +48 58 778 60 49
e-mail: wbizk@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

 • zapewnienie całodobowej pracy i doskonalenie funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • opracowanie i stała aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego oraz Planu ochrony przed powodzią na terenie Miasta,
 • tworzenie banku danych na potrzeby bezpieczeństwa, porządku publicznego,
 • zapewnienie wsparcia logistycznego na potrzeby służb ratowniczych Miasta,
 • podejmowanie interwencji rzeczowych na potrzeby mieszkańców poszkodowanych w zdarzeniach losowych,
 • uczestnictwo w opracowywaniu planów ćwiczeń i w ćwiczeniach realizowanych przez służby ratownicze Miasta oraz instytucje współpracujące,
 • wydawanie zezwoleń lub odmowy wydania zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej, z wyłączeniem imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny,
 • przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu zgromadzeń publicznych,
 • wydawanie decyzji o zakazie zgromadzenia,
 • zwoływanie posiedzeń Zespołu ds. analiz i przygotowywania Miasta do organizowanych wydarzeń oraz koordynowanie wypracowanych rozwiązań,
 • rozpatrywanie wniosków dotyczących:
  • przeprowadzania pokazów pirotechnicznych,
  • wyłączenia miejskiego oświetlenia ulicznego,
  • zgody na przelot nad Miastem na obniżonej wysokości,
 • obsługa kancelaryjno-biurowa i organizacja szkoleń Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz obsługa kancelaryjno-biurowa posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W Referacie Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Metryczka publikacji