Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Współpracy z Mieszkańcami

Dyrektor / Kierownik: Sylwia Betlej
pokój nr 337
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-123 Gdańsk
tel. (+48 58) 323 63 37
(+48 58) 323 66 37
(+48 58) 323 66 51
e-mail: sylwia.betlej@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania:

  • organizowanie i koordynowanie procesów partycypacyjnych (w tym konsultacji społecznych) oraz spotkań w ważnych dla mieszkańców sprawach
  • upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez dialog i współpracę z mieszkańcami
  • integrowanie społeczności lokalnej w działaniach na rzecz Miasta i wokół inicjatyw obywatelskich
  • organizowanie spotkań Prezydenta z mieszkańcami oraz koordynowanie realizacji ustaleń i postanowień
  • organizowanie procesu budżetu obywatelskiego oraz monitorowanie jego realizacji m.in. poprzez prowadzenie dokumentacji zdjęciowej i uzupełnianie mapy inwestycji
  • zarządzanie projektami budżetu obywatelskiego realizowanymi przez wydziały i jednostki organizacyjne Miasta
  • rozwijanie form i narzędzi partycypacji wykorzystywanych w kontaktach z mieszkańcami
  • współredagowanie miejskiej strony internetowej w zakresie partycypacji społecznej
  • organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów oraz paneli dyskusyjnych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Metryczka publikacji