Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Udostępniania Nieruchomości Gruntowych

p.o. Kierownika: Wioletta Żuchowska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 330
tel.: +48 58 323 66 30
fax: +48 58 323 66 79

Realizowane zadania:

  • użyczanie gruntów komunalnych i Skarbu Państwa,
  • wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie gruntów Miasta i Skarbu Państwa,
  • wydzierżawianie gruntów Miasta i Skarbu Państwa,
  • obciążanie nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa służebnością przesyłu,
  • udzielanie zgody na dokonanie podziału geodezyjnego gruntów komunalnych i Skarbu Państwa,
  • wydawanie zezwoleń na zajęcie gruntu celem wycinki drzew oraz wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej gruntów komunalnych i Skarbu Państwa.
Metryczka publikacji