Referat Transportu i Nadzoru

Kierownik: Agata Krzyżanowska 
ul. Bernarda Milskiego 1
tel.: +48 58 323 71 44
fax: +48 58 323 71 72

 

Realizowane zadania:

 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 • prowadzenie ewidencji instruktorów oraz ewidencji wykładowców,
 • prowadzenie ewidencji diagnostów,
 • wydawanie lub cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych,
 • sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością szkoleń realizowanych przez przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • wydawanie licencji w zakresie przewozu osób,
 • wydawanie licencji na krajowy transport drogowy osób taksówką,
 • wydawanie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 • wydawanie zaświadczeń na potrzeby własne w zakresie transportu drogowego,
 • sprawowanie nadzoru nad spełnianiem wymagań przez przedsiębiorców w zakresie uprawnień na wykonywanie przewozów drogowych,
 • wprowadzanie i przetwarzanie danych w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego,
 • prowadzenie postępowań z zakresu utraty dobrej reputacji przez przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe,
 • wprowadzanie danych do właściwych systemów teleinformatycznych,
 • prowadzenie składnicy akt w zakresie realizowanych zadań,
 • przygotowywanie projektu budżetu Wydziału i sprawozdań z jego wykonania,
 • przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie oraz aktualizacja planu wykonania wydatków budżetowych,
 • nadzór nad wykonaniem budżetu Wydziału w zakresie wydatków i dyscypliny finansów publicznych,
 • przygotowywanie analiz i sprawozdań,
 • nadzór nad dokumentami finansowo-księgowymi Wydziału,
 • przygotowywanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie realizowanych zadań,
 • opracowywanie założeń polityki Miasta w zakresie przewozów taksówkami osobowymi,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych   w sprawach dotyczących nakładania kar pieniężnych,
 • wydawanie identyfikatorów kierowców taksówek dla przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką.
Metryczka publikacji