Referat Środków Trwałych

Kierownik: Bogumiła Osik
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 380
tel.: +48 58 323 63 80
fax: +48 58 323 66 79

  • przyjęcie nowych składników majątkowych Miasta,
  • znakowanie składników majątkowych,
  • prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla środków trwałych i pozostałych środków trwałych,
  • weryfikacja stanów ewidencyjnych majątku, w tym uzgadnianie z użytkownikami bezpośrednimi,
  • przyjmowanie od użytkowników bezpośrednich i przekazywanie Komisji Inwentaryzacyjnej arkuszy spisu z natury,
  • wnioskowanie do Komisji ds. Oceny Przydatności Majątku w sprawie likwidacji, sprzedaży lub innych form zagospodarowania zużytego i zbędnego majątku,
  • prowadzenie ewidencji księgowej Wydziału w zakresie:
   - rejestrów sprzedaży opodatkowanej i nieopodatkowanej,
   - rejestrów przedpłat, przypisów i korekt sprzedaży opodatkowanej i nieopodatkowanej,
   - zbiorczych (comiesięcznych) rejestrów sprzedaży,
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży lokali komunalnych,
  • sporządzanie i korekta deklaracji na podatek od nieruchomości w imieniu Miasta Gdańska i Skarbu Państwa,
  • sporządzanie i korekta deklaracji na podatek leśny w imieniu Miasta Gdańska i Skarbu Państwa,
  • obsługa Wydziału w zakresie zlecania wycen nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym,
  • przygotowywanie projektów budżetu Wydziału oraz sprawozdań z jego wykonania,
  • analiza wykonania dochodów i wydatków, sporządzanie harmonogramu dochodów i wydatków Wydziału,
  • planowanie i prowadzenie wydatków i dochodów związanych z gospodarką Wydziału;
Metryczka publikacji