Referat Robót Geodezyjnych

Kierownik: Maria Śpiewanowska
ul. Lastadia 2
pokój nr 2.11
tel.: +48 58 323 68 29
e-mail: wg@gdansk.gda.pl

  • prowadzenie nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości,
  • wydawanie decyzji z zakresu podziału i rozgraniczenia nieruchomości,
  • prowadzenie scalenia i wymiany gruntów,
  • sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dotyczącej obsługi gospodarki nieruchomościami,
  • współpraca w przygotowywaniu dokumentacji do przetargów na nieruchomości,
  • prowadzenie dokumentacji robót geodezyjno-kartograficznych;
Metryczka publikacji