Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Projektów Społecznych

Kierownik: Beata Prusak  
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
II piętro, pokój nr 204
tel.: (+48 58) 323 68 74
e-mail: beata.prusak1@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

 • realizacja projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych, w tym pozabudżetowych w obszarze rozwoju społecznego poprzez:
  • gromadzenie i udostępnianie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego, w tym monitorowanie harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych,
  • tworzenie koncepcji projektów,
  • budowanie i prowadzenie partnerstw mających na celu realizację działań w ramach projektów,
  • pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł,
  • koordynowanie projektów,
  • ewidencjonowanie, monitorowanie i ewaluacja projektów realizowanych przez Wydział oraz podległe jednostki organizacyjne Miasta,
 • obsługa finansowa projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, prowadzonych przez Referat,
 • współdziałanie w przygotowaniu i aktualizacji dokumentów strategicznych i programowych Miasta, metropolii i regionu, w zakresie rozwoju społecznego.
Metryczka publikacji