Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Projektów Społecznych

Kierownik: Izabela Sierańska
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 204
tel.: 58 323 68 74
e-mail: izabela.sieranska@gdansk.gda.pl

do zadań którego należy:

 • realizacja projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w obszarze rozwoju społecznego poprzez:
  •  gromadzenie i udostępnianie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego, w tym monitorowanie harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych,
  • tworzenie koncepcji projektów,
  • budowanie i prowadzenie partnerstw mających na celu realizację działań w ramach projektów,
  • pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł,
  • koordynowanie projektów,
  • ewidencjonowanie, monitorowanie i ewaluacja projektów realizowanych przez wydział oraz podległe jednostki organizacyjne Miasta,
 • obsługa finansowa projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, prowadzonych przez referat,
 • weryfikowanie i aktualizowanie wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych dotyczących lokali komunalnych wykorzystywanych przez podmioty pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
 • współdziałanie w przygotowaniu i aktualizacji dokumentów strategicznych i programowych Miasta, metropolii i regionu, w zakresie rozwoju społecznego, a także w innych obszarach polityki Miasta, posiadających elementy wspólne z zakresem zadań referatu,
 • sporządzanie i aktualizacja planu zamówień publicznych oraz prowadzenie rejestru zamówień publicznych w zakresie zadań referatu
Metryczka publikacji