Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Profilaktyki Zdrowotnej

Kierownik: Barbara Toczyńska-Kijewska
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
II piętro, pokój nr 204
tel.: (+48 58) 526 80 73
e-mail: barbara.toczynska@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

  • opracowywanie strategii i programów w obszarach zdrowia publicznego, w tym inicjowanie badań i analiz oraz prowadzenie prac komisji, rad i zespołów roboczych, konsultacji z ekspertami i specjalistami zewnętrznymi,
  • konsultowanie, opracowywanie wytycznych, rekomendacji, strategii, programów, projektów w obszarach zdrowia publicznego,
  • monitorowanie i ewaluacja strategii i programów w obszarze zdrowia publicznego,
  • opracowywanie, monitorowanie, realizacja i prowadzenie sprawozdawczości z programów polityki zdrowotnej oraz zadań w obszarze zdrowia publicznego,
  • koordynowanie realizacji programów z zakresu zdrowia publicznego: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, promocji zdrowia i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym i zakaźnym, ochrony zdrowia psychicznego, w tym organizacja konkursów i prac komisji konkursowych,
  • prowadzenie, zlecanie i kontrola realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, promocji zdrowia i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym oraz ochrony zdrowia psychicznego,
  • podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia, czynników szkodliwych dla zdrowia oraz działań na rzecz ochrony zdrowia,
  • ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieubezpieczonych,
  • prowadzenie ewidencji i obsługi mienia przekazanego do użytkowania podmiotom leczniczym, oraz obsługa wierzytelności po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
  • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta.
Metryczka publikacji