Referat Praw Jazdy

p. o. Kierownik: Agnieszka Szymańska
ul. Wilanowska 2
tel.: +48 58 323 71 62
fax: +48 58 323 71 59

 • prowadzenie ewidencji kierowców i osób bez uprawnień,
 • wydawanie i wymiana dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
 •  wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 •  wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 • generowanie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym Profilu Kandydata na Kierowcę,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami,
 • zatrzymywanie, cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badania lekarskie, psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz kursy reedukacyjne,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z okresem próbnym kierowców,
 • wprowadzanie oraz przetwarzanie danych w systemach teleinformatycznych,
 • wydawanie zaświadczeń, udostępnianie danych ze zbiorów ewidencyjnych kierowców,
 • prowadzenie składnicy akt w zakresie realizowanych zadań,
 • przygotowywanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie realizowanych zadań;
Metryczka publikacji