Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Planowania Cywilnego

Kierownik: Piotr Latoszewski
ul. Wyspiańskiego 9A
pokój nr 119
tel.: +48 58 778 60 42
fax: +48 58 778 60 49
e-mail: wbizk@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania:

 • opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej Miasta w zakresie:
  • oceny zagrożenia Miasta,
  • ewakuacji planowej (III stopnia) ludności Miasta na wypadek podwyższania stanu gotowości obronnej państwa,
  • zabezpieczenia logistycznego obrony cywilnej,
 • działania obrony cywilnej w procesie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej,
 • uzgadnianie zakładowych kart realizacji zadań obrony cywilnej,
 • opracowywanie i uzgadnianie planów działania obrony cywilnej,
 • przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
 • prowadzenie ewidencji budowli ochronnych,
 • przygotowanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
 • ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie Miasta, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
 • przygotowanie ludności Miasta do uczestnictwa w powszechnej samoobronie,
 • opracowanie i aktualizacja planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej,
 • realizacja zadań w zakresie obronności Urzędu i Miasta oraz koordynacja tych zadań w jednostkach organizacyjnych Miasta, w tym:
  • opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania Miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
  • opracowanie i aktualizacja planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia Miasta na potrzeby obronne państwa,
  • opracowanie i aktualizacja planu organizacji i funkcjonowania zespołów zastępczych miejsc szpitalnych Miasta,
 • opracowanie i aktualizacja planu dystrybucji preparatu jodowego na wypadek zagrożenia radiacyjnego na terenie Miasta,
 • opracowywanie i ustalanie zadań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w instytucjach, u przedsiębiorców, w społecznych organizacjach ratowniczych i innych jednostkach organizacyjnych działających na obszarze Miasta,
 • planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obrony cywilnej,
 • przekazywanie oceny zagrożenia Miasta do zakładów pracy realizujących zadania obrony cywilnej,
 • składanie informacji o realizacji zadań obrony cywilnej na wystąpienie szefa obrony cywilnej województwa,
 • organizowanie szkoleń, ćwiczeń, treningów i konkursów sprawdzających i propagujących problematykę zbiorowej ochrony ludności,
 • opracowywanie i nadzór nad realizacją miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 • tworzenie baz danych oraz sprawozdawczości w zakresie obrony cywilnej w Mieście i w zakładach pracy, dla których zadania ustala Szef Obrony Cywilnej Miasta,
 • wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy,
 • wsparcie sił sojuszniczych przemieszczających się lub przebywających na terenie Miasta w ramach punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS),
 • podejmowanie interwencji w stosunku do dzikich, grubych zwierząt zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców.

W Referacie Planowania Cywilnego działa Biuro Rzeczy Znalezionych, do zadań którego należy przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie i poszukiwanie właścicieli rzeczy znalezionych oraz utylizacja nieodebranych rzeczy znalezionych.

Metryczka publikacji