Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Obrotu Nieruchomościami

Kierownik: Katarzyna Kuropiejska
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 331
tel.: +48 58 323 63 31
fax: +48 58 323 66 79

Realizowane zadania:

 • zbywanie nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa w drodze przetargów,
 • ustalanie i przedłużanie terminów zabudowy nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym,
 • orzekanie o rozwiązaniu umów wieczystego użytkowania i o odebraniu gruntów Miasta i Skarbu Państwa oddanych w trybie przetargowym,
 • sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym,
 • zamiana nieruchomości komunalnych i Skarbu Państwa,
 • nabywanie nieruchomości,
 • wnoszenie nieruchomości komunalnych jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek,
 • przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Miasta oraz Miasta na rzecz Skarbu Państwa (darowizny),
 • przejmowanie nieruchomości w zamian za zobowiązania podatkowe,
 • sprzedaż prawa własności gruntu na rzecz użytkowników wieczystych (spółdzielnie mieszkaniowe),
 • przekazywanie nieruchomości komunalnych i Skarbu Państwa w użytkowanie na rzecz osób fizycznych i prawnych,
 • prowadzenie spraw rodzinnych ogrodów działkowych,
 • opiniowanie propozycji przeznaczenia nieruchomości w ramach przedsięwzięć finansowanych z budżetu obywatelskiego.
Metryczka publikacji