Referat Obrotu Nieruchomościami

Kierownik: Katarzyna Kuropiejska
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 331
tel.: +48 58 323 63 31
fax: +48 58 323 66 79

 

 • zbywanie nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa w drodze przetargów,
 • ustalanie i przedłużanie terminów zabudowy nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym,
 • orzekanie o rozwiązaniu umów wieczystego użytkowania i o odebraniu gruntów Miasta i Skarbu Państwa oddanych w trybie przetargowym,
 • sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym,
 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa,
 • zamiana nieruchomości komunalnych i Skarbu Państwa,
 • nabywanie nieruchomości z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych pod planowane inwestycje,
 • wnoszenie nieruchomości komunalnych jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek,
 • przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Miasta oraz Miasta na rzecz Skarbu Państwa (darowizny),
 • przejmowanie nieruchomości w zamian za zobowiązania podatkowe,
 • sprzedaż prawa własności gruntu na rzecz użytkowników wieczystych (spółdzielnie mieszkaniowe),
 • przekazywanie nieruchomości komunalnych i Skarbu Państwa w użytkowanie na rzecz osób fizycznych i prawnych,
 • prowadzenie spraw rodzinnych ogrodów działkowych,
 • weryfikacja i składanie do sądów wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i Miasta Gdańska, wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu lub wykreślenia tego prawa,
 • kompletowanie i analiza dokumentacji niezbędnej do sporządzania wniosków do sądu o stwierdzenie nabycia spadku lub zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa bądź Miasta, z wyłączeniem przeznaczonych pod planowane inwestycje,
 • wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa bądź Miasta w zakresie zadań wykonywanych przez Referat,
 • prowadzenie spraw z zakresu roszczeń rewindykacyjnych,
 • gromadzenie dokumentacji oraz regulacja stanów prawnych nieruchomości, które na podstawie międzynarodowych umów indemnizacyjnych przeszły na własność Skarbu Państwa;

 

Metryczka publikacji