Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Budżetu i Ewidencji Mienia

Kierownik: Bogumiła Nowińska
ul. Nowe Ogrody 8/12
III piętro, pokój nr 380
tel.: (+48 58) 323 63 80
fax: (+48 58) 323 66 79

Realizowane zadania:

 • przyjęcie nowych składników majątkowych Miasta,
 • znakowanie składników majątkowych,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla środków trwałych i pozostałych środków trwałych,
 • weryfikacja stanów ewidencyjnych majątku, w tym uzgadnianie z użytkownikami bezpośrednimi,
 • przyjmowanie od użytkowników bezpośrednich i przekazywanie Komisji Inwentaryzacyjnej arkuszy spisu z natury,
 • wnioskowanie do Komisji ds. Oceny Przydatności Majątku w sprawie likwidacji, sprzedaży lub innych form zagospodarowania zużytego i zbędnego majątku,
 • prowadzenie ewidencji księgowej Wydziału w zakresie:
  • rejestrów sprzedaży opodatkowanej i nieopodatkowanej,
  • rejestrów przedpłat, przypisów i korekt sprzedaży opodatkowanej i nieopodatkowanej,
  • zbiorczych (comiesięcznych) rejestrów sprzedaży,
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży lokali komunalnych,
 • sporządzanie i korekta deklaracji na podatek od nieruchomości w imieniu Miasta Gdańska i Skarbu Państwa,
 • sporządzanie i korekta deklaracji na podatek leśny w imieniu Miasta Gdańska i Skarbu Państwa,
 • obsługa Wydziału w zakresie zlecania wycen nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym,
 • przygotowywanie projektów budżetu Wydziału oraz sprawozdań z jego wykonania,
 • analiza wykonania dochodów i wydatków, sporządzanie harmonogramu dochodów i wydatków Wydziału,
 • planowanie i prowadzenie wydatków i dochodów związanych z gospodarką Wydziału,
 • prowadzenie składnicy akt nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa.
Metryczka publikacji