Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Analiz, Opłat i Rozliczeń

p.o. Kierownika: Dawid Roguski
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 330
tel.: +48 58 323 63 30
fax: +48 58 323 66 79

Realizowane zadania:

  • naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Miasta,
  • naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
  • aktualizacja danych w bazie komputerowej w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste,
  • przygotowywanie dokumentacji celem wyegzekwowania zaległych należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste,
  • reprezentowanie Miasta i Skarbu Państwa przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
  • naliczanie i aktualizacja w tym waloryzacja, opłat przekształceniowych gruntów Miasta i Skarbu Państwa,
  • ustalanie, naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu spółdzielni mieszkaniowych,
  • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntu Miasta i Skarbu Państwa w prawo własności,
  • aktualizacja danych nowych właścicieli w bazie komputerowej w zakresie opłat przekształceniowych gruntów Miasta i Skarbu Państwa.
Metryczka publikacji