Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Marzena Modzelewska

Biuro Prezydenta

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
III piętro, pokój nr 328
tel.: +48 58 323 63 28, + 48 58 323 62 80
fax: +48 58 302 01 34
e-mail: bip@gdansk.gda.pl

 

Strona główna systemu Biuletynu Informacji Publicznej w Polsce

 

Odpowiedzialność merytoryczna informacji przeznaczonej do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku spoczywa na dyrektorach wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz dyrektorach jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska zgodnie z tekstem ujednoliconym Zarządzenia Nr 509/03 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie utworzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku (187.05 KB)

 

Urząd Miejski w Gdańsku będzie wdzięczny za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do redakcji Biuletynu Informacji Publicznej, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP.

Metryczka publikacji