Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Marzena Modzelewska

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
III piętro, pokój nr 328
tel.: (+48 58) 323 63 28, (+48 58) 323 62 80
e-mail: bip@gdansk.gda.pl

Strona Główna Biuletynu Informacji Publicznej w Polsce

Odpowiedzialność merytoryczna i cyfrowa informacji przeznaczonej do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku spoczywa na dyrektorach wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz dyrektorach jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska zgodnie z Zarządzeniem Nr 1163/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zasad prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku będzie wdzięczny za Państwa uwagi i sugestie kierowane do redakcji Biuletynu Informacji Publicznej, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony internetowej BIP.

Metryczka publikacji