Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Pozwolenia zintegrowane wydane przez Prezydenta Miasta Gdańska

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 7 tiret czwarte ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) od dnia 05.09.2014r. starosta udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).

Do pobrania:

 

Decyzja WŚ-I-7671_1_2006_2007 (736.2 KB)

Decyzja WŚ_I_7671_1_10_318504 (411.39 KB)

Decyzja WŚ-III-7671_2_2010_IW (241.92 KB)

Decyzja WŚ.III.6223.1.2012.MJ (1.66 MB)

Decyzja WŚ-I-6223.2.2014.AD (287.61 KB)

Decyzja WŚ-I-6223.1.14-2015.AD.228970 (706.96 KB)

Decyzja WŚ-I.6223.2.2020-2021.AD (484.81 KB)

Metryczka publikacji