Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Powszechny elektroniczny system ewidencji ludności

Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych, o których mowa w art. 8, prowadzonym w systemie teleinformatycznym.

Podstawa prawna:

  • Art. 6 ust.1 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj.Dz.U. z 2022 r., poz. 1191)

Sposób udostępniania:
Zasady udostępniania danych określone zostały w art. 45-50 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191)

Metryczka publikacji