Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Powiatowe archiwum geologiczne

Powiatowe archiwum geologiczne jest prowadzone przez Zespół ds. geologii w Wydziale Środowiska

Podstawa prawna:

  • Art. 98-100, art. 156 pkt. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1072 ze zm.)

Sposób udostępniania:
Tryb i warunki udostępniania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017 poz. 2075).

Metryczka publikacji