Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.

Nazwa spółki Logo
Pomorskie Hurtowe Centrum
Rolno-Spożywcze S.A.
 
Adres spółki Lokalizacja

ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk
tel. 58 762-80-00 fax 58 762-90-00
http://www.renk.pl
e-mail: sekretariat@renk.pl

 
Udziałowcy / akcjonariusze Wartość udziałów / akcji % udziałów akcji/głosów

kapitał zakładowy 65.903.000 zł

Ministerstwo Skarbu Państwa
Gmina Miasta Gdańska
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Pozostali

 

63.494.000 zł
583.000 zł
500.000 zł
1.326.000 zł

 

96,34% /94,29%
0,88% / 0,79%
0,76% / 1,34%
2,01% / 3,57%

Zarząd

Prezes:
Paweł Dołkowski

 

Metryczka publikacji