Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Nazwa spółki Logo
Pomorski Regionalny Fundusz
Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o.
 
Adres spółki Lokalizacja

ul. Szara 32-33 (I piętro), 80-116 Gdańsk
tel. 58 320-34-05/06
fax 58 320-36-37
http://www.prfpk.com.pl
e-mail: prfpk@prfpk.pl

 
Udziałowcy / akcjonariusze Wartość udziałów / akcji % udziałów

kapitał zakładowy 19.719.000,00 zł

Województwo Pomorskie
Agencja Rozwoju Pomorza
Gmina Miasta Gdańska
Gmina Miasta Gdyni
Gmina Miasta Tczew
Gmina Miasta Sopot
Gmina Miasta Słupsk
Gmina Miasta Kartuzy 
Pomorska Izba Rzemieślnicza
Gmina Miasta Człuchów
Powiat Wejherowo
Gmina Miasta Rumi
Gmina Miasta Brusy
Gmina Miasta Pruszcz Gdański
Gmina Miasta Malborka18.300.000 zł
500.000 zł
484.000 zł
215.000 zł
100.000 zł
50.000 zł
50.000 zł
50.000 zł
30.000 zł
30.000 zł
30.000 zł
10.000 zł
10.000 zł
10.000 zł
10.000 zł92,06%
2,52%
2,43%
1,08%
0,50%
0,25%
0,25%
0,25%
0,15%
0,15%
0,15%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%

Zarząd

Prezes:
Irena Wróblak

Dążenie Polski do integracji ze strukturami europejskimi wiąże się ze wspieraniem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, wyznaczając nowe kierunki polityki rozwoju regionalnego.
Samorząd Województwa Pomorskiego stara się aktywnie wspierać rozwój jednostek gospodarczych w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej naszego regionu.  W regionie pomorskim małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) mają duże problemy z uzyskaniem kredytów na rozwój swojej działalności gospodarczej. W głównej mierze wynika to z następujących przyczyn:

  • nowe przedsięwzięcia gospodarcze niosą za sobą wysokie ryzyko
  • MSP do realizacji swoich projektów nie potrzebują z reguły bardzo wysokich kredytów. Koszt obsługi bankowej małych i dużych kredytów na działalność gospodarczą jest porównywalny, stąd też małe kredyty nie są atrakcyjne dla banków
  • przedsiębiorstwa w pierwszej fazie rozwoju z reguły nie dysponują odpowiednio dużym majątkiem własnym, aby sprostać wymaganiom banków w zakresie zabezpieczeń kredytów

Stąd jednym z ważniejszych elementów wspierania rozwoju sektora MSP było stworzenie zintegrowanego i efektywnego mechanizmu wsparcia finansowego. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. utworzono w grudniu 2001 roku z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego, Agencji Rozwoju Pomorza S.A. i Gminy Miasta Gdynia.

Udziałowcami Funduszu są również Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. oraz gminy z terenu województwa pomorskiego. PRFPK jest wyspecjalizowaną instytucją nastawioną na wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego w drodze udzielania poręczeń na zaciągane kredyty i pożyczki.
Celem Funduszu jest jednocześnie pośrednio tworzenie nowych miejsc pracy poprzez pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości. Obecnie kapitał poręczeniowy Funduszu przekroczył 46 mln złotych.
Fundusz udzielił pomocy już ponad 900 przedsiębiorcom.
Fundusz udziela poręczeń kredytowych i poręczeń pożyczek przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej:

  • mikro, małym i średnim przedsiębiorcom działającym na terenie województwa pomorskiego ( również rozpoczynającym działalność gospodarczą)
  • poręczenie nie może obejmować więcej niż 70% wartości kredytu lub pożyczki
  • kwota poręczenia nie może być wyższa niż 700 000 zł
  • okres poręczenia nie może być dłuższy niż 8 lat
Metryczka publikacji