Publikacja archiwalna

Podnoszenie jakości przestrzeni miejskiej

 

plakat

 

 

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gdańska w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej określonego w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działających w celi osiągnięcia zysku.

 

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 137/18 z dnia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków konkursu

 

Zarządzenie nr 327/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert projektu nadania dekoracji artystycznych zespołowi elewacji kamienic - Gdańskie Fasady OdNowa oraz zatwierdzeniu jej regulaminu

 

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania publicznego

 

Oferent: Fundacja Urban Forms

 

Tytuł projektu: Gdańskie Fasady OdNowa 2018

 

Przyznana kwota: 390 000zł

Metryczka publikacji