Ogłoszenie częściowych wyników konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu aktywności obywatelskiej - WRS

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursuna realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w zakresie:

  • 18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochorna dziedzictwa przyrodniczego, 
  • 21) wsppieranie rozwoju społeczności lokalnych. 

Do pobrania:

Wyniki konkursu WRS cz. 3 (446.09 KB)

Metryczka publikacji