Ogłoszenie częściowych wyników konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu aktywności obywatelskiej - WRS

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursuna realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w zakresie:

  • 17) upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka,
  • 19) promocja i organizacja wolontariatu. 

Do pobrania: 

Wyniki konkursu WRS cz. 2 (438.96 KB)

Metryczka publikacji