Jak zaktualizować projekt? Konsultacje online dla NGO

Dostosowanie realizacji projektów do obecnej sytuacji to jedna z form pomocy skierowanej do środowisk twórczych i kulturalnych w tym trudnym czasie. Grantobiorcy mogą dostosować zakres rzeczowy realizowanego zadania, do istniejącej sytuacji, dokonać aktualizacji harmonogramu, kosztorysu oraz rezultatów zadania.

Organizacje, które chcą skorzystać z takiej możliwości, ale nie wiedzą, jak to zrobić, mogą wziąć udział w specjalnych konsultacjach online.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 19 maja o godzinie 14:00 w aplikacji Teams. W celu sprawniejszego udzielania odpowiedzi podczas konsultacji organizacje proszone są o wcześniejsze zgłaszanie pytań. Można przesyłać je adres elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl lub malgorzata.koter@gdansk.gda.pl, do czwartku, 14 maja do godz. 16.00.

Metryczka publikacji