Informacje dodatkowe

W realizacji zadań Wydział  współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, z gminami gdańskiego obszaru metropolitarnego, oraz starostwami z terenu województwa pomorskiego, a w szczególności z: 

 

  • Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie planowania i wykonywania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej;
  • Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu oraz ewidencji księgowej mienia;
  • Biurem Zamówień Publicznych w zakresie zamówień publicznych.
Metryczka publikacji