Informacja z dnia 12.04.2022 r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych oraz o wyznaczeniu terminu na składanie oświadczenia o wyłączeniu się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych oraz wzór oświadczenia o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanego przez gminę miasta gdańska

Metryczka publikacji