Publikacja archiwalna

Informacja o przyznaniu dotacji dla Klubu Sportowego AZS AWFiS w Gdańsku oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szóstka”.

Biuro Prezydenta ds. Sportu informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 1529/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2014 roku została udzielona dotacja  w wys. 19000 zł dla Klubu Sportowego AZS AWFiS  w Gdańsku i w wys. 20000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szóstka”  na  realizację zadania publicznego pt. „Rowingcamp - jesienne warsztaty wioślarskie”. W związku z powyższym zostanie zawarta umowa pomiędzy Gminą Miastem Gdańska, a Klubem Sportowym AZS AWFiS w Gdańsku oraz Uczniowskim Klubem Sportowym „Szóstka”  na realizację w/w zadania.

Metryczka publikacji