Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Nazwa spółki Logo
Gdańskie Wody Sp. z o.o.  
Adres spółki Lokalizacja
ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5,
80-601 Gdańsk
tel. 58 323-34-00
http://www.gdanskiewody.pl
e-mail: sekretariat@gdanskiewody.pl
 
Udziałowcy / akcjonariusze Wartość udziałów / akcji % udziałów

Gmina Miasta Gdańska

 40.021.660,80 zł

 100%

Zarząd

Prezes Zarządu:
Ryszard Gajewski

Metryczka publikacji