Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

Nazwa spółki
Logo

Gdańskie Usługi Komunalne
Sp. z o.o.

 
Adres spółki Lokalizacja

ul. Jabłoniowa 55 
80-180 Gdańsk 
Adres do korespondencji:
ul. Konna 35, 80-174 Otomin
tel. 58 722 01 00, fax 58 722 01 03
http://www.guk.gda.pl
e-mail: biuro@guk.gda.pl

 
Udziałowcy / akcjonariusze Wartość udziałów / akcji % udziałów

Gmina Miasta Gdańska

24.705.000 zł

100%

Zarząd

Prezes:
Bartosz Piotrusiewicz
Wiceprezes:
Janusz Kupcewicz-Szwoch

Metryczka publikacji