Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Nazwa spółki Logo

Gdańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.

 
Adres spółki Lokalizacja

ul. Wilanowska 2a
80-809 Gdańsk
tel. 58 717-88-01, 58 717-88-08
fax 58 717-88-00
http://www.gtbs.pl
e-mail: gtbs@gtbs.pl

 
Udziałowcy / akcjonariusze Wartość udziałów / akcji % udziałów

Gmina Miasta Gdańska

187.224.500 zł

100%

Zarząd

Prezes:
Wojciech Szymański

 

Metryczka publikacji