Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Nazwa spółki Logo
Gdańskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 
Adres spółki Lokalizacja

ul. Biała 1 B, 80-435 Gdańsk
tel. 58 52-43-500, 58 52-43-635
fax 58 341-37-51
www.gpec.pl
e-mail: bok@gpec.pl

 
Udziałowcy / akcjonariusze Wartość udziałów / akcji % udziałów

kapitał zakładowy 206.373.000,00 zł

Stadtwerke Leipzig GmbH
Gmina Miasta Gdańska

 

171.003.000 zł
35.370.000 zł

 

82,86%
17,14%

Zarząd

Prezes Zarządu:
Marcin Lewandowski
Członek Zarządu:
Anna Jakób

Metryczka publikacji