Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków jest prowadzona przez Referat Klimatu w Wydziale Środowiska.

Podstawa prawna:

  • Art. 3 ust 3 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022 poz.1297 ze zm.)

Sposób udostępniania:
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków nie jest jawna.

Metryczka publikacji