Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Ewidencja kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Ewidencja kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli jest prowadzona przez Referat Klimatu w Wydziale Środowiska.

Podstawa prawna:

  • Art. 38 ust 1, art. 40 ust 1 Ustawy z dnia 17 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 ze zm.)

Sposób udostępniania:
Tryb i warunki udostępniania określa art. 38 ust 6 i art. 40 ust 6 Ustawy z dnia 17 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Metryczka publikacji