Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Ewidencja gruntów, budynków i lokali

Ewidencja gruntów, budynków i lokali jest prowadzona przez Referat Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Geodezji.

Podstawa prawna:

  • Art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Sposób udostępniania:
Ewidencja gruntów, budynków i lokali nie jest jawna.

Metryczka publikacji