Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej

Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.

Podstawa prawna:

  • Art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 541)

Sposób udostępniania:

Zasady udostępniania danych przez CEIDG określone zostały w art. 43-49 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 541)

Metryczka publikacji