Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektorniczna wydziału: brdiwm@gdansk.gda.pl

Nr pokoju Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Nr tel.wew. Nr faxu
337

p.o. Dyrektora Biura - Sylwia Betlej

58 323 65 97

 

  Referat ds. Rad Dzielnic 

 

 
34 p.o. Kierownika Referatu - Paweł Kordowski

58 323 6034

 
  Referat ds. Współpracy z Mieszkańcami

 

 
337 p.o. Dyrektora, Kierownik Referatu - Sylwia Betlej

58 323 65 97

 
337A, 337B Pracownicy Referatu

58 323 63 37

58 323 66 37

58 323 66 51

58 323 65 46

 

 
  Samodzielne Stanowisko ds. Budżetu

 

 
Metryczka publikacji