Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektorniczna wydziału: brdiwm@gdansk.gda.pl

Nr pokoju Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Nr tel.wew. Nr faxu
337

Dyrektor Biura - Sylwia Betlej

58 323 65 97

 

33

Sekretariat

58 323 65 46

 

  Referat ds. Rad Dzielnic 

 

 
34 Kierownik Referatu - Paweł Kordowski

58 323 6034

58 323 6084

 
33 Pracownicy referatu

58 323 6033

58 323 6083

 
  Referat ds. Współpracy z Mieszkańcami

 

 
337 Dyrektor, Kierownik Referatu - Sylwia Betlej

58 323 65 97

 
337A, 337B Pracownicy Referatu

58 323 63 37

58 323 66 37

58 323 66 51

 

 
337 Samodzielne Stanowisko ds. Budżetu

58 323 66 96

 
Metryczka publikacji