BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Biuro Prezydenta ds. Kultury

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu:bpk@gdansk.gda.pl

Nr pokoju Rodzaj  załatwianych  spraw     /   Użytkownik Nr tel.wew. Nr faxu
130

Dyrektor  - Barbara Frydrych
Sekretariat

58 323 6130 58 323 6530
Referat Polityki Kulturalnej
116 Kierownik Referatu - Katarzyna Wilewska 58 323 61 16  
154156 Nadzór nad miejskimi instytucjami kultury. Zezwolenia na działalność handlowo-wystawienniczą. Współpraca w ramach systemu realizacji pomników i tablic. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury. 58 323 6154
58 323 6514
58 323 6517
58 323 6551
 
Referat ds. Mecenatu Kultury
116 Kierownik Referatu - Ewa Adamska 58 323 61 76  
155-156 Mecenat Kulturalny Miasta Gdańska. Nagrody i stypendia. Zakup wydawnictw. Realizacja imprez z zakresu kultury. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury. 58 323 6556
 58 323 6516
58 323 6515

Referat ds. projektu Dom Chodowieckiego/Grassa
Gdańsk, ul. Sieroca 6

Kierownik Referatu - Katarzyna Kucz-Chmielecka

 
metryczka publikacji