Biuro Prezydenta

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektorniczna wydziału: bp@gdansk.gda.pl

Nr pokoju Rodzaj  załatwianych  spraw     /   Użytkownik Nr tel.wew. Nr faxu
307

Dyrektor Biura - Marek Bonisławski

58 323 63 06

58 302 01 34

307

Zastępca Dyrektora Biura, Kierownik Referatu Spraw Zagranicznych - Maciej Buczkowski

58 323 62 84

 

325

Zastępca Dyrektora Biura -  Anna Zbierska

58 323 6325

 

Referat Marki Miasta
326 Kierownik Referatu - Izabela Małuszek

58 323 63 26

 
                           

320

327

Pracownicy Referatu

 

58 323 62 85

58 323 60 16

58 323 63 20

58 323 66 27

 

Referat Marketingu
326 Kierownik Referatu - Szymon Wróblewski

58 323 66 42

 
341, 342 Pracownicy Referatu

58 323 60 14

58 323 63 41

58 323 63 42

58 323 66 67

 
  Referat Spraw Zagranicznych

 

 
307 Kierownik Referatu, Z-ca Dyrektora - Maciej Buczkowski 

58 323 62 84

 

202, 203

Pracownicy Referatu 58 323 6203
58 323 6289
58 323 6592
 

 

Referat Prasowy

 

 

309

Kierownik Referatu - Olimpia Schneider

58 323 63 08

 
305 Obsługa prasowa
58 323 63 04
58 323 63 05
58 323 63 84
58 323 63 85
 
  Referat Organizacyjno-Protokolarny

 

 
222 Kierownik Referatu - Maciej Kukla

58 323 62 22

 

 

201

 

202

 

 

 

Obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta Gdańska

58 323 62 01

58 323 61 65

58 323 61 82

58 323 62 80

 

Nowy Ratusz

pok. 311

Sekretariat Związku Miast Bałtyckich

Paweł Żaboklicki

58 323 70 57
58 301 09 17
58 301 91 23

 
309

Rzecznik Prasowy Prezydenta - Daniel Stenzel

58 323 63 09

tel. kom. 696444872

 

327 Koordynator ds. Bursztynu - Robert Pytlos

58 323 63 27

 
327

Samodzielne stanowisko ds.  promocji projektów gospodarczych - Przemysław Rot

58 323 63 27

 

 

336

 

Samodzielne stanowisko ds. budżetu -

Danuta Rutkowska

Magdalena Treder

 

 

58 323 63 36

58 323 65 96

 

 
328

Samodzielne stanowiska pracy

Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Marzena Modzelewska

58 323 63 28

 
 

Referat Ochrony Informacji Niejawnych

 

 
340

Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Bogdan Rulewski

58 323 63 40

 
339

Pracownicy Referatu

58 323 63 39

 
Metryczka publikacji