BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Biuro Audytu i Kontroli

Biuro Kontroli

Długi Targ 39/40

Nr pokoju
Rodzaj  załatwianych  spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
310
Sekretariat
Dyrektor - Zbigniew Macczak
58 526 81 31
58 526 81 89
Nowe Ogrody 8/12 Referat Ochrony Informacji Niejawnych
340 Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Bogdan Rulewski 58 323 6340
339
Kierownik Kancelari Tajnej - Elżbieta Olszewska
58 323 6339

Długi Targ 39/40

pok 208

Samodzielne stanowisko BHP 58 526 8102
58 526 8111
Długi Targ 39/40
Zespół ds. Audytu Wewnętrznego

206

Niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych; wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych. 58 526 8134
58 526 8116
58 526 8165
205
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
58 526 8125
Zespół ds. Kontroli
310 A
Pracownicy Zespołu ds. Kontroli
58 526 81 58
301
Pracownicy Zespołu ds. Kontroli
58 526 81 51
302
Pracownicy Zespołu ds. Kontroli
58 526 81 20
58 526 81 45
303
Pracownicy Zespołu ds. Kontroli
58 526 81 41
58 526 81 35
305
Pracownicy Zespołu ds. Kontroli
58 526 81 37
58 526 81 48
306
Pracownicy Zespołu ds. Kontroli
58 526 81 38
58 526 81 39
metryczka publikacji