Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Biuro Audytu i Kontroli

Żaglowa 11

Nr pokoju
Rodzaj  załatwianych  spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
 
Sekretariat
p.o. Dyrektora - Ryszarda Rynkowska
58 766 6915
58 766 6914
 
Referat ds. Kontroli

 

 

 

Pracownicy Referatu
 

58 766 6916

58 766 6917

58 766 6918

58 766 6920

58 766 6921

58 766 6922

58 766 6923

 
Zespół ds. Audytu Wewnętrznego

 

Audytorzy Wewnętrzni

58 766 6919

 
Metryczka publikacji